Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Sigorta poliçesi

Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği

Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası

Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)

Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

Ölüm raporu ve defin ruhsatı

Veraset ilamı tastikli örneği

Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

Doktor ve hastane raporları

Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları

İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:  

Malüliyeti gösterir heyet raporu

Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

0 Yorum

    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

Yorum Bırakın