Bireysel Emeklilik Sigortası

BES, hem yatırım hem de tasarruf aracı olarak değerlendirile bilindiği gibi emeklilik döneminde refah düzeyini arttırmak amacıyla tasarrufların düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

Katılımcı, belirlediği tutarı ister her ay ödeyerek, isterse yıllık toplu ödemeler ile birikim yapabilir. Ödediği tutarın %25’i kadar devlet katkısı(İlgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlıdır) sağlanan bu sistemde; kişi isterse birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir

Emekli olmak için katılımcının sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalması ve 56 yaşını tamamlaması gerekir.

Katılımcı isterse emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir, dilerse emekliliğe hak kazanan katılımcı birikimi toplu olarak alabilir ya da ömür boyu maaş olarak aylık baz da alabilir.